Brukervilkår

Følgende vilkår gjelder for din bruk av nettsiden, og ved å bruke tjenesten vår, samtykker du i disse vilkårene.

1. Generelle vilkår

  • Du er ansvarlig for nøyaktigheten av all informasjon du gir oss, og du må ikke bruke falske opplysninger eller gi villedende informasjon.
  • Du må følge norsk lov når du bruker tjenesten vår. Vi gjør spesielt oppmerksom på Lov om hittegods.

2. Bruk av tjenesten

  • Du må ikke bruke tjenesten vår til å annonsere andre produkter eller tjenester enn funnet frisbee.
  • Du må ikke bruke tjenesten vår til å sende spam, eller på annen måte forstyrre eller skade tjenesten eller andre brukeres opplevelse av tjenesten.
  • Sleivkast forbeholder seg retten til å fjerne enhver annonse som vi mener bryter med våre vilkår eller norsk lov, uten forvarsel.

3. Ansvarsfraskrivelse

  • Sleivkast gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettsiden eller tjenesten vår.
  • Sleivkast er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av at du bruker tjenesten vår, inkludert tap av data eller økonomisk tap.
  • Sleivkast er ikke ansvarlig for eventuelle feil, virus eller andre skadelige elementer som kan påvirke datamaskinen eller annet utstyr du bruker for å få tilgang til tjenesten vår.

4. Endringer i vilkårene

Sleivkast forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst, uten forvarsel. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene jevnlig for å sikre at du fortsatt godtar dem.

5. Tvister og jurisdiksjon

Enhver tvist som oppstår mellom deg og Sleivkast i forbindelse med din bruk av tjenesten vår, skal løses ved forhandlinger mellom partene. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten løses i samsvar med norsk rett og ved hjelp av norske domstoler.