Personvernerklæring

Sleivkast tar personvern på alvor og vil sikre at dine personopplysninger alltid behandles på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger på følgende måter:

 • Når du registrerer deg for vårt produkt/tjeneste, ber vi om ditt navn, e-postadresse og annen relevant informasjon som kreves for å gi deg produktet/tjenesten du har bedt om.
 • Når du publiserer innhold lagres innholdet knyttet mot din brukerkonto.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å levere tjenestene du har bedt om.
 • For å forbedre våre tjenester og tilpasse dem til dine behov.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter med mindre vi har fått ditt samtykke eller er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er dine rettigheter?

I henhold til GDPR har du følgende rettigheter:

 • Rett til tilgang: Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger som vi har lagret om deg.
 • Rett til rettelse: Du har rett til å be oss om å rette eventuelle feil i dine personopplysninger som vi har lagret om deg.
 • Rett til sletting: Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel når opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for.
 • Rett til begrensning: Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel når du bestrider nøyaktigheten av opplysningene.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel når behandlingen er basert på våre legitime interesser.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på ved å send oss en e-post til admin@sleivkast.no

Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine henvendelser så snart som mulig og vil alltid behandle dine spørsmål og bekymringer på en seriøs og respektfull måte.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å sikre at den alltid er i tråd med gjeldende lover og regler. Vi vil publisere eventuelle oppdateringer på vår nettside og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i personvernerklæringen. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker vår personvernerklæring for å holde deg oppdatert på vår behandling av dine personopplysninger.

Sist oppdatert: 8. mars 2023